Ευχαριστίες

Acknowledgements

 


Διευθυντές / Directors: Dr Tristan Carter, Δρ Δημήτρης Αθανασούλης

Επιμελητές / Curators: Dr Tristan Carter (stringy@mcmaster.ca), Shannon Crewson

Σχεδίαση / Design: Jason Lau (www.lauj.ca)

Μετάφραση / Translation: Κλαίρη Γιαννίρη, Δρ Βάγια Μαστρογιαννοπούλου

Ευχαριστίες / Thanks: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (Ειρήνη Λεγάκη) και Προσωπικό του Αρχαιολογικού Μουσείου Νάξου, και Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα (Prof. David Rupp, Dr. Jonathan Tomlinson). Δήμο Νάξου και Δήμαρχο Μανώλη Μαργαρίτη; Γιάννη Τσολάκη και Μιχάλη Μαρούλη (ΝΟΠΠΑΠΠΠA); τους κατοίκους της Βίβλου και τον πρόεδρο Σπύρο Σκάρκο; Anne-Marie de Grazia, Νικόλαο Καλογείτονα, Ανέστη Κομπόκη, Barbara Roesler, και Κώστα Τσακωνιάτη (Στελίδα); Dr Tom Brogan, Doug Faulmann και Eleanor Huffman (INSTAP-EC).

Κύριοι χρηματοδότες / Major Funding: the Archaeological Institute of America, Bordeaux Montaigne University, Institute for the Study of Aegean Prehistory, McMaster University, National Geographic, and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

Εικόνες / Images: Kathryn Killackey [killackeyillustration.com] (Exhibition Title Page, Neanderthal woman), Dieter Depnering (Panel 1, Stelida Image), Yorgan Pitt (Panel 5, Map), Daniel Contreras (Panel 10, Maps), Rob Middleton [thebonehive.bigcartel.com] (Panel 11, Illustrations), Σοφία Κάγκανη και Δήμος Νάξου (Panel 12, Beach Image, Mount Zas Image), Βασίλειος Λυκούσης (Panel 13, Sea Level Maps), Christa Jeske (Panel 15, Stelida 1994 Image), Aliberti Projects (Panel 15, Villas Image), Anne-Marie de Grazia (Panel 16, Alfred de Grazia Image), Danica Mihailović (Line drawings used in background of panels), the SNAP team.

Additional Image Credits: [Panel 7] Dirt: Flickr user James Stewart, Licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0). [Panel 10] Homo heidelbergensis: Flickr user Tim Evanson, Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0). Neanderthal: Flickr user Michael Brace, Licensed under the Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0). Homo sapiens: Wikimedia Commons user Matteo De Stefano/MUSE, Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Licence. [Panel 12] Map: Wikimedia Commons user Ulamm, Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Licence. [Panel 14] Alaska: Wikimedia Commons user BillC, Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Licence, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic and 1.0 Generic. Elephant: Wikimedia Commons user DFoidl, Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Licence. Human: Wikimedia Commons user Badrelmers – Image has been modified, Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Licence. Palm Leaf: Wikimedia Commons user Marija Gajić, Licensed under the Creative Commons Attribution- Share Alike 4.0 International Licence. [Panel 17] Bulldozer: Noun Project User Kokota.